És important assenyalar totes les anomalies (bugs) que es produeixin per l'ús del programa.

Les fulles d'anomalies estan en la plataforma de seguiment de bugs: Launchpad

 

Sigui el mes descriptiu possible, no oblidi, si és possible, adjuntar imatges i els fitxers .cotcot.

Obri un cas per cada problema, evitant agrupar diversos problemes en una sola fulla.

Serà informat per e-mail de l'evolució en el tractament de l'error.